ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
Ανωνυμη Οικονομική κ Τεχνική εταιρεία (Α.Ο.Τ.Ε.)
ΑΦΜ 094012140-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 7133001000 / ΕΒΕΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 7363/01/Β/86/412(2005)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2013 »